Verejné obstarávanie & Eurofondy

Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe:
Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

Stiahnuť PDF

Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe:
Výskum a Inovácie 2014 –2020 nájdete na

www.opvai.gov.sk

Stiahnuť PDF Výsledok VO Zadanie VO

Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe:
Výskum a Inovácie 2014 –2020 nájdete na

www.opvai.gov.sk

Software na modelovanie oceľových konštrukcií

Zadávacie podklady k zákazke k stiahnutiu

Stiahnuť PDF Výzva na zadanie súťaže

Stiahnuť PDF Opis predmetu zákazky

Stiahnuť PDF Formulár cenovej ponuky