Verejné obstarávanie & Eurofondy

VÝZVA NA SÚŤAŽ- Multi-systémová automatická linka

Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

Zadanie VO

Cenová ponuka

Návrh kúpnej zmluvy

Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe:
Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

Stiahnuť PDF

Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe:
Výskum a Inovácie 2014 –2020 nájdete na

www.opvai.gov.sk

Stiahnuť PDF Výsledok VO Zadanie VO