Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe:
Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na

www.opii.gov.sk


VÝZVA NA SÚŤAŽ- Multi-systémová automatická linka

Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

Zadanie VO *aktualizované

Formulár cenovej ponuky *aktualizované

Podôrys rozmiestnenia linky

Cenová ponuka *aktualizované

Návrh kúpnej zmluvy *aktualizované

Odpoveď na návrh zmeny prílohy č. 2.- návrh kúpnej zmluvy zo dňa 11.11. 2020

Zadávateľ Siluma spol, s r.o. Vám oznamuje, že dopĺňame zadávacie podmienky a v súvislosti s pandémiou predlžujeme lehotu na predkladanie ponúk.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.12.2020 do 10:30 hod.

Otváranie ponúk : 22.12.2020 o 11:00 hod.


Názov prijímateľa: Siluma spol. s r.o.
Sídlo prijímateľa: Veľký Slavkov 295, 05991 Veľký Slavkov
Miesto realizácie projektu: Štúrova 765/101, 059 21 Svit
Informácie o Operačnom programe:
Výskum a Inovácie 2014 –2020 nájdete na

www.opvai.gov.sk

Stiahnuť PDF Výsledok VO Zadanie VO