Oceľové konštrukcie budov a hál

Fasádne montážne systémy

Oceľové zábradlia, schodiská, prístrešky (markízy)

Zámočnícke konštrukcie a výrobky

Zvárané nosníky a priehradové nosníky, pylóny , stožiare a stĺpiky

Mosty, potrubné mosty, lavice, lávky

Protipožiarne rebríky, schodiská, zábradlia, vetracie mriežky, poklopy, oplotenia, ploty, mreže, brány, brány s pohonom, bráničky, balkóny

Prestrešenia z polykarbonátu

Pálenie CNC (kyslík + propán), otrieskavanie, ohrňovanie, strihanie, vŕtanie