Kontakt

Siluma, spol. s r.o.

Sídlo: Veľký Slavkov 295, 059 91 Veľký Slavkov

Prevádzka: Štúrova 773/101, 059 21 Svit


IČO: 36460311

DIČ: 2021435515

IČ DPH: SK2021435515 podľa §4

Spoločnosť Siluma, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

oddiel: Sro, vložka č. 11601/P


mobil: 0948261079 Ing. Silvester Kočiš, konateľ

mobil: 0948656780 František Kočiš, konateľ

mobil: 0908995005 Ekonomické oddelenie


dopyt(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt na cenové ponuky


projekcia(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt na projektantov


fakturacia(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt pre faktúry a peňažné operácie


ekonom(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt pre PN, OCR, dane , mýto, clo, DPH a iné, NESÚVISIACE S faktúrami a peňažnými operáciami


stavby(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt na stavbyvedúcich


reklamacie(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt pre reklamácie a zistené nedostatky


vedenie(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt na vedenie spoločnosti


info(zavináč)siluma.sk alebo siluma(zavináč)siluma.sk

Váš kontakt pre iné, všeobecné alebo nezaraditeľné info podľa horeuvedených adries