Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE, Bratislava, HORNEX a.s.- STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., 2016